Verkiezingen | D66

Joure - Het is nog maar enkele dagen tot de landelijke verkiezingen. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s klaar. Maar veel kiezers zien door de bomen het bos niet meer. En wat heeft iemand uit De Fryske Marren voor belang bij de politiek in Den Haag? De lokale partijen leggen het de komende weken uit in de krant.

D66 Kansen voor iedereen Sinds de laatste verkiezingen is D66 goed zichtbaar in de gemeente. Afgelopen jaar heeft D66 met een initiatiefvoorstel de zondagsopening gerealiseerd. D66 vindt het belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en dat onze inwoners gehoord worden. D66 denkt in kansen In veel plattelandsgebieden is er sprake van krimp. Ook in onze gemeente krijgen wij hiermee te maken. Wij denken in kansen en kijken wat dit voor onze gemeente betekent. Kansen voor werkgelegenheid Er zijn grote verschillen tussen werknemers in Nederland. D66 wil daar een eind aan maken. We willen dat iedereen gelijke kansen heeft op werk. Kansen werkgelegenheid DFM: Wat kan vliegveld Lelystad voor ons betekenen, innovatiebedrijven aantrekken, mogelijkheden bieden voor recreatie, kansen voor de infrastructuur. Goede infrastructuur is nodig voor werkgelegenheid. Kansen DFM: Een aquaduct bij de Scharsterrijn, Zuiderzeelijn op onze agenda, glasvezel en kansen voor onderwijs. Als je goed onderwijs krijgt, heb je betere kansen. Je groeit door en je ontwikkelt je verder. Door onderwijs kun je meer en weet je meer. Wie niet goed kan lezen of schrijven, is laaggeletterd. In Fryslan is dit percentage hoog. Daarom willen wij dat er veel minder jonge laaggeletterden bijkomen. Dat doen we door het onderwijs te verbeteren. Kansen DFM: Kindcentra in dorpen creëert kwaliteit in onderwijs. D66 is een pragmatische partij. Dit betekent dat wij inspelen op de vraag wat een gemeente nodig heeft. Wij zijn een partij voor iedereen. Jeannet Speelman Drees, Fractievoorzitter D66 De Friese Meren