Waardepunten leveren honderden pakken koffie op voor Voedselbank

JOURE - De inzamelingsactie van de D.E.-waardepunten, georganiseerd en uitgevoerd door voedselbank De Utjouwer in Joure is een groot succes gebleken. De inzameling is gehouden binnen de grenzen van de voormalige gemeente Skarsterlân. De stichting heeft maar liefst 935.700 waardepunten ontvangen.

Douwe Egberts heeft toegezegd alle donaties met vijftien procent te verhogen. Douwe Egberts zal voor iedere 630 punten 1 pak DE koffie Aroma Rood 250 gram geven, ruim 1700 pakken koffie. De koffie wordt wekelijks uitgegeven in de voedselpakketten. De Utjouwer dankt alle donateurs voor hun gulle gift.