Kinderhulp zoekt collectanten

JOURE - Steeds meer kinderen in ons land zijn de dupe van financiële problemen thuis. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor deze kinderen en daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte van Kinderhulp wordt gehouden van 10 tot en met 15 april 2017.

Kinderhulp vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en de mogelijkheid krijgen om je talenten te benutten. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen voor simpele dingen zoals sport, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas. Omdat ook zij meetellen en een mooie toekomst verdienen. Loopt u ook mee? Laat armoede geen spelbreker zijn en steun deze kinderen! Zet u ook een paar uurtjes in als collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijk organisator in uw wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij: Machteld Eppink, tel. 058 - 2 89 49 38 / 06 – 1 88 64 788 Aanmelden kan ook via: collecte@kinderhulp.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met de bovengenoemde plaatselijk organisator van de collecte.