Hans Konst beoogd voorzitter PvdA-Gewest Fryslân

JOURE - Het Gewestelijk bestuur van de PvdA Fryslân draagt Hans Konst uit Joure voor als nieuwe voorzitter. Daarnaast worden Theo Douma uit Leeuwarden en Eric Boersma uit Heerenveen voorgedragen als nieuwe leden van het Gewestelijk bestuur.

Na vier jaar voorzitterschap heeft Henk Korthof aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. De reden dat het bestuur op zoek is gegaan naar een nieuwe voorzitter. Hans Konst heeft aangegeven voor deze functie beschikbaar te zijn.

Ook de zittingperiode van Jan de Jong en Trees Flapper lopen af. Trees stelt zich herkiesbaar voor een tweede periode, Jan heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Het Gewestelijk bestuur stelt voor Trees Flapper her te benoemen.

Tijdens de Gewestelijke Voorjaarvergadering worden de Friese leden in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de kandidaten. De Gewestelijke Voorjaarsvergadering vindt plaats op zaterdag 8 april in De Pleats in Burgum.