Meer kleur en fleur in Goïngarijp

GOINGARIJP - In Goingarijp zijn er de afgelopen weken voorbereidingen zijn getroffen voor de Bloemen – Bijen – Weide achter de zwaluwwand.

Er is een kleine landtong afgegraven, de graszode is verwijderd en het gedeelte, waar de bloemen komen, is verarmd met geel zand. Zodoende is er een goede bodemstructuur ontstaan voor de bloemen. Werkgroep Bloemen-Bijen- Weide houdt op zaterdag 8 april van 14.00 tot 15.00 uur een inzaaimiddag voor de bewoners en andere belangstellenden. De zaden, die gezaaid zullen worden, zijn van kleurrijke bloemen die geliefd zijn bij vlinders, bijen en hommels. Te denken valt aan koriander, gele mosterd, goudsbloem, korenbloem, klaproos, dille, boekweit en kaasjeskruid. Ook kunnen bewoners, die thuis nog zaden hebben liggen die geschikt zijn voor de bloemen-bijen- weide, deze meenemen en inzaaien. Bolletjes van uitgebloeide narcissen, die in een potje staan, zijn eveneens van harte welkom. De dames, die het inzaaien organiseren, weten er wel een goede plek voor te vinden. Overigens zal een klein gedeelte van het grondgebied ingericht worden voor een moestuintje voor schoolkinderen. Onder leiding en toezicht van ouders zullen kinderen hier af en toe in hun eigen tuintje kunnen tuinieren. Hierover kunt is op 8 april ter plekke meer informatie verkrijgen.