Con Spirito's Band of Gold

Joure - Na een flitsende Lift Off op 26 februari zet Con Spirito zeilen bij. Tijdens deze presentatie zijn diverse activiteiten gelanceerd waaronder de Band of Gold, een van de initiatieven om het 50-jarige jubileum kracht bij te zetten. Deze bijzondere band telt inmiddels al ruim 100 deelnemers. De jongste is 12 jaar en de oudste deelnemer is 72 jaar oud. Op 9 april repeteert de Band of Gold in de evenementenhal. De repetitie begint om 13.00 uur en loopt door tot 16.00 uur. Daarna is er een Happy Hour voor de huidige- en oud-leden om herinneringen op te halen.

Band of Gold

Deze bijzondere Band die inmiddels al meer dan 100 deelnemers telt is volstrekt uniek. Van heinde en ver komen oud leden naar Joure om weer gezamenlijk een aantal repetities bij te wonen. Iedere repetitie is een reünie op zich. Met veel elan en onder de bezielende leiding van een groot aantal oud instructeurs worden een aantal werken en dansen ingestudeerd, met als doel deze een aantal keren in het aankomende jaar uit te voeren. Op zondag middag 12 maart jongstleden was het een drukte van belang en werd de gehele evenementen hal en de diverse ruimtes gebruikt door meer dan 100 leden om de dansen en de muziek in te studeren.

De jongste deelnemer is 12 jaar en de oudste deelnemer is 72 jaar oud. Con Spirito is trots op deze inzet en meet het project dan ook breed uit in de diverse media. Ook landelijk is er interesse getoond om deze band te volgen. De vereniging wordt dan ook op grote schaal gevolgd op de diverse nieuwe media. Voor deelname aan de Con Spirito “Band of Gold”kan nog tot 12 april a.s. ingeschreven worden.

Naast de “Band Of Gold” is er een “’Electric Gold” band geformeerd. Deze 7- mans formatie, die bestaat uit musici en zelfs instructieleden die Con Spirito heeft voorgebracht, zullen tijdens de aankomende festiviteiten op een professionele acte de precense geven. Als of het allemaal niet genoeg is wordt er momenteel nog gewerkt aan een groot slagwerkensemble. Kortom de vereniging bruist als vanouds. Onder de slogans: “50 Years of Passion” en Con Spirito “A life time experience” wordt met veel“geestdrift” (de betekenis van de naam Con Spirito) het totale concept ingevuld.

Con Charma

Op 6 mei presenteert de vereniging zichtijdens een avond die de naam “ConCharma” draagt. De naam is inmiddels bijna even oud als de vereniging en was eerder een begrip in Joure. De avonden die Con Spirito organiseerde onder deze naam trokken altijdveel publiek. Het evenement vindt plaats in de Evenementenhal. Kaarten worden op diverse adressen in de voorverkoop aangeboden. Daarna volgen meer evenementen als een grote taptoe en een groots opgezette reünie op 1 juli. Ook werkt Con Spirito nog aan een bijzondere invulling als afsluiting van haar jubileum jaar.

Winds for Bronze

Het huidige Con Spirito heeft een boeiend winterseizoen achter de rug. Onder leiding van een gepassioneerd instructie team is hard gewerkt aan een programma met de toepasselijke naam “Fifty”. Tijdens dit programma wat door een Brass ensemble en slagwerksectie wordt uitgevoerd komen diverse pakkende titels en thema’s voorbij. Zelfs een gedeelte uit de 5- de symfonie van Ludwig van Beethoven wordt niet geschuwd. Afgelopen zaterdag behaalde de vereniging dan ook een mooie derdeplaats in haar klasse. Een kroon op het werk voor de leden die vele uren besteed hebben aan de presentatie van hun vereniging tijden de CGN kampioenschappen in Eindhoven. Met een score groot 79,95 punten van de te behalen 100 is Con Spirito “Winds” trots op het resultaat.

Open repetitie “ Band of Gold ” samen met Con Spirito

Op 9 april repeteert de “Band of Gold” in de evenementen hal om te werken aan hun programma. U bent van harte uitgenodigd dit unieke gebeuren te mee te maken. De repetitie begint om 13.00 uur en loopt door tot 16.00 uur. Daarna is er een “Happy Hour” voor de huidige- enoud-leden om herinneringen op te halen en plannen te smeden voor de toekomst.