Verkeerseducatie in De Fryske Marren

JOURE - Het college van B&W heeft het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid voor 2017 vastgesteld. Via verkeerseducatie willen ze inwoners van alle leeftijden bewust te maken van hun eigen gedrag in het verkeer.

Basisscholen kunnen deelnemen aan zowel het theoretische als praktische verkeersexamens. Op het voortgezet onderwijs wordt een verkeersmarkt georganiseerd en worden gastlessen gegeven door opgeleide verkeersdocenten. Jongeren worden aan de hand van de campagne ‘Bobtival’ benaderd op festivals. Daarnaast wordt in mei een fietsinformatiedag voor de wat oudere fietser georganiseerd en in september een rijvaardigheidscursus voor automobilisten.

In het actieplan staan nog meer projecten en activiteiten benoemd. Deze zijn veelal kosteloos voor de deelnemer of er zijn aanvullende subsidies van de gemeente beschikbaar.