Bruzenije Joure zingt voor punten

JOURE - Bruzenije onder leiding van Lars Mulder, een bekend Jouster koor doet op zaterdag 8 april een gooi naar het hoogste aantal punten van de vak- en de publieksjury op het jaarlijkse concours van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Ongeveer 25 koren uit de hele provincie Friesland zingen in het Multifunctioneel Centrum De Oerdracht ieder twee door hen zelf uitgekozen concoursnummers. Deze nummers worden door de vakjury en een publieksjury beoordeeld op diverse punten zoals zuiverheid, uitspraak, ritmiek, spontaniteit, presentatie en dergelijke. Daarnaast mogen ze nog een vrij nummer voor het voetlicht brengen, wat buiten de beoordeling valt. De vakjury bestaat uit Ulbe Tjallingii uit Deinum en Jan Stulp uit Leeuwarden. De publieksjury bestaat uit een groot aantal koorleden van alle deelnemende koren.

Bruzenije treedt rond 15.00 uur op in de categorie C. Het concours begint om 12.35 uur en eindigt rond 21.45 uur. Na het optreden van alle koren is er nog een groots muzikaal optreden van Ikea (het duo Anton en Koen). Hierna volgt de puntenuitslag van dit zangersfeest. De toegang is vrij. Wie het hele programma wil inzien: www.bond-van-zangkoren-friesland.nl