Vrienden van Museum Joure

Joure - De eerste bijeenkomst van de nieuwe vereniging Vrienden van Museum Joure is afgelopen week gehouden. In 2016 zijn een vijftigtal bedrijven gevraagd lid te worden van de nieuwe vereniging.

Op 9 december 2016 is de oprichtingsakte is getekend. De overeenkomst van de overdracht van de bestaande bedrijfsvrienden en donateurs van de Stichting Museum Joure naar de vereniging is getekend op 25 januari 2017. In februari 2017 zijn alle bedrijfsleden bezocht en in dezelfde maand hebben alle donateurs een brief gekregen met uitleg over de veranderingen. Doelstelling van de vereniging zoals verwoord is in de statuten, is het verlenen van steun aan Museum Joure. Iris Nutma, adviseur van de vereniging en directeur van museum Joure, geeft aan erg content te zijn met de nieuwe vereniging en benadrukt ook de maatschappelijke betrokkenheid van het museum wat zich uit in de meer dan 150 vrijwilligers. In de komende tijd wil het museum met name een verband leggen tussen oude en nieuwe ambachten. Een museum waar niet alleen het "oude" maar ook het "nieuwe" te zien is. Na deze twee presentaties was er uitgebreid de mogelijkheid om het museum te bekijken onder leiding van de rondleiders. Geinteresseerden kunnen een mail sturen naar vriendenmuseumjoure@outlook.com.

De huidige tijdelijke expositie die nog te zien is tot 16 april gaat over 200 jaar innovatie en vakmanschap in Joure. Museum Joure bestaat meer dan 40 jaar. Ooit is het museum begonnen in het oude pakhuis van Douwe Egberts. Inmiddels is het uitgegroeid tot een omvangrijk museumcomplex, bestaande uit 10 oude industriële panden in het centrum van Joure. Museum Joure laat de geschiedenis van Douwe Egberts zien en toont ambachten die voor Joure belangrijk zijn geweest.