Volkstuinvereniging Joure zoekt tuinieders

Joure - Een moestuin aanleggen is leuk. Iedereen kan een paar groenten en kruiden in de achtertuin kweken, maar het kan ook groter: op een volkstuinencomplex.

In Joure zijn er het Nutstuincomplex aan de Harddraversweg, Molenwegcomplex aan de Molenweg en Haskerfjildcomplex aan de Haskerfjildweg. De volkstuin is van jezelf. Ook al zijn er regels op een volkstuincomplex (over zaken als kasjes, maximale hoogte van een afscheiding, en dergelijke), een ieder kan zelf bepalen wat geplant wordt op de eigen volkstuin. ‘Vroeger’ stond de volkstuin ook bekend als plaats en hobby voor gepensioneerde mannen die hun tijd in ‘moesten’ vullen. Dat is allang niet meer zo; er ook jongere mensen die graag biologisch willen eten, mensen die met hun kinderen graag iets met tuinieren en de natuur willen doen en leren. Alleenstaande vrouwen, echtparen, mensen die het eten uit de supermarkt niet lekker vinden, of te duur. Iedereen op de volkstuin heeft zo zijn redenen om een tuintje te huren. Het jongste lid is 15 jaar, het oudste ruim 80 jaar.

Er zijn nog enkele percelen te huur zijn op het Haskerfjild en de Nutstuin. Opgeven kan bij het secretariaat. info@volkstuinjoure.nl of bij H. Bakker op 0513-413789, volkstuinjoure.nl.