Ingezonden brief | Petitie Harddraversweg

Joure - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Harddraversweg

Onlangs stond in de Jouster Courant een artikel over verkeersgedrag op de Harddraversweg in Joure. Er zou door vrijwel iedereen te hard worden gereden. Bovendien krijgt verkeer uit de zijstraten veelal geen voorrang. Er zijn meer dan 100 handtekeningen van aanwonenden verzameld en aan wethouder Van der Pal aangeboden met het verzoek om maatregelen.

Hoe zat dat ook weer met die Harddraversweg?

Even een ander geluid, want er zijn ook andere belangen dan die van de aanwonenden, namelijk van degenen die er regelmatigop aangewezen zijn. Nadat plannen van de gemeente voor een Noordelijke randweg uitgevoerd zouden zijn (door Zuid-Broek) zou de Harddraversweg haar functie als uitvalsweg richting Sneek verliezen en zou een 30 km zone wenselijk en uitvoerbaar zijn. Door financiële omstandigheden is die randweg tot dusverre niet aangelegd, terwijl mede door gelobby van bewoners is de 30 km zone echter wel ingevoerd, maar niet volledig. Zo zijn er geen drempels of plateaus en het karakter is er ook niet naar aangepast.

Vanuit Skipsleat, maar ook vanuit de dorpen tot en met Terhorne is alle verkeer richting Sneek echter aangewezen op de Harddraversweg. Het is een belangrijke uitvalsweg, waarvoor geen alternatief bestaat. Omrijden via de rotonde levert niet alleen een aanzienlijk tijdverlies op, maar betekent ook een omweg van 5 kilometer. Nadat de rotonde vervangen zal zijn, zal de filedruk weliswaar verdwenen zijn, maar wordt deze omweg nog zeker 3 km groter. Ergo: de Harddraversweg blijft een belangrijke uitvalsroute voor een groot deel van Joure en omliggende dorpen en wordt zeker geen achterdeur, zoals wethouder Durksz al eens beweerde.

Hoewel snelheidscontroles tot dusverre geen prioriteit lijken te hebben is 30 km/u rijden een crime gezien de lengte van de weg. Dat ervaart bijna iedereen zo die daar regelmatig langs moet. Als er toch eens iemand 30 rijdt ontstaat de neiging die persoon te passeren, wat pas echt gevaarlijk is. Door het ontbreken van plateaus wordt de voorrang vanuit zijstraten niet herkend. Kortom, een halfslachtige ongewenste en onduidelijke situatie.

Er zijn maar twee oplossingen denkbaar: ofwel rehabiliteer de Harddraversweg weer als normale 50km weg en maak er als vanouds een voorrangsweg van (bewoners hebben er destijds zelf voor gekozen daar te gaan wonen, wetend dat het een drukke voorrangsweg is) dan wel zorg voor een goed alternatief, zoals een randweg vanaf Snikzwaag, onder de Zijlroede door naar de afslag Joure West.

André Frank