Wandelexcursie ‘vogelzang’ door oud verveend gebied in EasterSkar

Joure - Laat u verrassen door een vogelconcert in het Easterskar. Dit waterrijke natuurgebied in Zuidoost-Fryslân ligt bij Sintjohannesga. Het is een gebied vol variatie; met moerasbos, open water, riet- en ruigtevelden en grasland.

Door de variatie in de natuur komen hier veel vogelsoorten voor. It Fryske Gea organiseert op zondag 23 april van 7.00 tot 9.00 uur een wandelexcursie ‘vogelzang’ met vogelkenner Andries Dijkstra. Geef u op voor vrijdag 21 april om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t\m 12 jaar €2,-). Vergeet laarzen en een verrekijker niet. Het Easterskar heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers. Het gehele jaar door ziet u er een grote vogelrijkdom met soorten als blauwe kiekendief, boomvalk, houtsnip en klapekster. Ook bijzondere soorten als de visarend en de zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, zijn hier regelmatig waar te nemen.

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 34.000 leden.