Eik wordt negen bomen

Joure - Met modder aan haar handen kijkt ze naar het veld achter het huis. De buurvrouw volgt haar blik. ,,Alles leuk en aardig, maar ik wil mijn boom’’, zegt de buurvrouw.

  Het is een kale bedoening bij de Waling Dijkstrastraat. Vorig jaar mei verzetten de twee vrouwen zich hevig tegen de kap van de monumentale eik aan de overkant. Dat de boom moest wijken voor de nieuwbouw, kwam als donderslag bij helderde hemel. Een spandoek hadden ze opgehangen aan het hek. ‘Blijf van onze boom af’ stond erop met dikke zwarte koeienletters. Een dag later hingen er vier doeken. Vastketenen, daar hadden ze het ook nog over gehad. Maar daar kregen ze de kans niet meer voor. ’s Ochtends vroeg om 7.15 uur is de boom stiekem neergehaald met een ronkende motorzaag.   De eik werd verkocht. Woningstichting Accolade ontving het geld en stak het in de herplantplicht. Zes bomen moesten er komen. Dat was het maximum voor op het binnenterrein. Anders kwam de opbrengst van de zonnepanelen van de nieuwe woningen in het geding. Het overgebleven bedrag is aan de gemeente gegeven voor herplanting op een andere plek in Joure.   Na het sturen van brieven, mailtjes en het bijwonen van bijeenkomsten is de bewoners van de Waling Dijkstrastraat een nieuwe boom beloofd. Daar op het kale veldje tussen de huizen. Met erom heen bankjes gemaakt van de oude eik. Maar die belofte laat op zich wachten, want die zes bomen zijn al geplant. Het bericht dat de gemeente drie nieuwe bomen plant om het leed van de gestorven eik te verzachten, valt de vrouwen rauw op hun dak. ,,Ik vindt dit een beetje flauw’’, zegt de buurvrouw. ,,Dit was niet volgens de afspraak. Krijgen wij hier nog wel een boom dan?’’ De vrouw weet het niet. Dinsdag was ze bij een bijeenkomst over de bomenkap. Toen werd haar duidelijk dat de kapvergunning is vrijgegeven. ,,Ze mogen zomaar kappen’’, zegt ze. ,,Maar ze kunnen en mogen niet om ons heen als buurtbewoners’’, zegt haar buurvrouw. ,,Dat heb ik opgezocht.’’   De tuinen van de Waling Dijkstrastraat zijn nu ommuurd met zwarte tralies. Ze hebben er 2,50 meter tuin bijgekregen. Al hebben ze daar wel op moeten staan. Letterlijk. ,,Het stond op de tekeningen. Maar ze voerden het niet uit. Ik ben op het punt gaan staan tot waar mijn erf zou moeten lopen. En daar heb ik een oranje stok in de grond geprikt. Na een halve dag vergaderen met de opzichter, was het klaar.’’   Gemeente De Fryske Marren heeft vrijdagmorgen de eerste boom geplaatst op de Mounekamp. Ook aan het Skûtsje in Joure en in het parkje bij Penninga’s molen komen nieuwe bomen. Maar niet aan de Waling Dijkstrastraat. Hier komen struiken en over een paar weken worden de bankjes onthuld. Dichterbij een boom komen de bewoners van de Waling Dijkstrastraat voorlopig niet.   Brenda van Olphen