Cultuurfonds Fryslân geeft € 138.100 aan cultuur en natuur

JOURE - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aan 53 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 138.100 toegekend. Museum Joure heeft duizend euro ontvangen voor de tentoonstelling Gestetner stencilapparaten met een educatief programma.

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) heeft een bijdrage van € 31.500 voor de deelname van 21 Friese muziekverenigingen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade ontvangen.

Verder is een bijdrage van € 5.000 voor Stichting CityProms voor het Jeugdorkestenfestival. De bijdrage komt uit het Dames Tiemersma Fonds, een van de door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde CultuurFondsen op Naam. Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van muziek voor jongeren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Dit was de eerste ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok.