Ingezonden brief | Zwembad in Joure

Joure - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Met betrekking tot de perikelen rond het zwembad Joure houdt de politiek zich op de vlakte met het argument, dat dit geen gemeentelijke zaak betreft. Het gaat volgens de politiek in dit geval om een Stichting een zelfstandige bestuursvorm. Deze stichting is opgericht in november 1987.

Eind jaren 90 kwamen er andere zwemtijden. Dat bracht nogal wat teweeg en dus werden er in ieder geval één of meerdere raadsvergaderingen aan besteed. Het argument dat het zwembad een stichting was, gold toen dus niet. Waarom niet? Hoefde de gemeente toen niet met de billen bloot? Of stond de gemeenteraad toen dichter bij de bevolking?

Dat er in die Stichting nu zaken plaats vinden die lijken op wanbeheer gaat men kennelijk aan voorbij. Een gebouw dat € 10.000.000,-- heeft gekost. Toch raakt ons dit allemaal straks in de portemonnee. Wat kost het om een goed functionerende directeur te ontslaan, die door zijn zakelijk inzicht de afgelopen jaren tienduizenden euro’s en mogelijk zelfs enige tonnen voor de gemeenschap heeft verdiend. Tonnen, maar die kosten schuiven we maar vooruit. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Als er tijdens de bouw van het nieuwe zwembad talloze fouten en gebreken worden geconstateerd door de directeur, die dit ook meldt aan de toezichthouders van de gemeente, dan lijkt het toch logisch dat daar iets mee gedaan wordt. Toch wordt er niets mee gedaan. Wel wordt er na oplevering gesteld, dat er nu niets meer aan gedaan kan worden. Bij het geschil, dat dan ontstaat schakelt de directeur terecht de rechter in. Die stelt hem in het gelijk. Dit is wel sneu voor de betreffende ambtenaren. Zij zijn in feite tekort geschoten in hun toezichthoudende taak.

Dus wat is nu de oplossing. De directeur ontslaan en hem monddood maken door te dreigen met ontslag voor het hele zwembad personeel. De gemeente houdt de handen schoon. Wat doet dit met ons rechtsgevoel? Inwoners en daarbij inbegrepen onze politieke partijen van De Fryske Marren laten wij dit gebeuren?

Marten Bosgra, Joure