Nieuwe gemeentelijke erepenning

JOURE - De gemeente Lemsterland heeft in het verleden meerdere malen een erepenning uitgereikt. Dit als bewijs van hoge waardering aan personen en maatschappelijke organisaties die een uitzonderlijke presatie hadden verricht voor de gemeente. Nu is, na de fusie, een nieuwe gemeentelijke erepenning in het leven geroepen. Het college kan op eigen initiatief of op verzoek de erepenning toekennen.