Koninklijke onderscheiding voor Geert Knobbe

Joure - Geert Knobbe (76) uit Joure heeft woensdag 10 mei een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Fred Veenstra speldde hem het bijbehorende versiersel op tijdens het afscheid bij de Algemene Ledenvergadering van VerSUS in Joure.

Geert Knobbe (11 april 1941) uit Joure is vanuit de klankbordgroep WAO-beraad in 2004 als voorzitter benoemd van VerSUS. VerSUS is een bundeling van vrijwilligersorganisaties die burgers solidaire steun biedt in de wirwar en regels in het sociale domein. VerSUS is een zelfstandige organisatie, maar maakt als één van de vele steunpunten in Friesland gebruik van de kennis en ervaring van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) te Leeuwarden.

Knobbe is daarnaast al jaren actief in het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Hij heeft in deze periode als vrijwillige hulpverlener vele mensen wegwijs en weerbaar gemaakt en weer eigenwaarde teruggegeven. Naast persoonlijke hulpverlener is hij ook een gepassioneerde belangenbehartiger die opkomt voor het collectief: de groep burgers met een kleine portemonnee en een grote zorgafhankelijkheid. In deze rol spreekt Geert Knobbe gemeenten en instanties aan op hun beleid en de uitwerking ervan in het dagelijks leven. Hij wordt gekenmerkt als een inspirerende man: trots, vasthoudend, doorzettend en emotievol. Knobbe is ongeveer 13 jaar lid geweest van de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand van gemeente De Fryske Marren. Van 2003 tot en met 2006 was hij voorzitter en daarna lid namens het CNV.

Knobbe is al zo ongeveer 15 jaar bestuurslid in de functie van secretaris van Stichting Uitvaartcentrum Westermeer. Deze stichting beheert en exploiteert het uitvaartcentrum Aula Westermeer in Joure. Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten is Geert Knobbe al vanaf 1965 actief als vrijwilliger op verschillende vlakken. Hij was leider bij de jongens/meisjesvereniging bij de Hervormde Kerk in Balk, Lid Nationale Reserve bij Defensie en lid van de oudercommissie bij de E.A.B. school in Joure. Ook is hij ouderling geweest en voorzitter van ZWO Groep (Zending Werelddiaconaat & Ontwikkelingssamenwerking) bij de Hervormde Kerk in Joure. Voor zijn voormalig werkgever Douwe Egberts heeft hij verschillende vrijwilligers taken op zich genomen naast zijn betaalde functie waaronder OR lid. Ook was hij contactpersoon, secretaris en cao onderhandelaar namens Douwe Egberts bij de CNV Vakbond. Bij het CDA is hij bestuurslid geweest van de plaatselijke afdeling. Ook heeft hij in de Cliëntenraad van de Gemeente Skarsterlân gezeten waar hij betrokken was bij de WUG (Werkgroep Uitkeringsgerechtigden). Bij het toenmalige AZC in Joure heeft Knobbe (voormalig) asielzoekers ondersteunt en begeleid waar nodig. Ook was hij vrijwilliger bezigheidstherapie bij bejaardentehuis Vegelinshof in Joure. Tot slot was hij geruime tijd als vrijwilliger actief bij de Stichting Skarsterlân-Roemenië. Hier was hij bezig met de inzameling van de hulpgoederen en de begeleiding van het transport naar Roemenië.