Wandelexcursie vogels in Easterskar

SINTJOHANNESGA - In Zuidoost-Fryslân, niet ver van Heerenveen, ligt het Easterskar. Door de variatie in natuur komen hier veel vogelsoorten voor.

Op zondag 21 mei van 8.00 tot 11.00 uur neemt gids Andries Dijkstra mensen mee op excursie. Opgave kan via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Het Easterskar heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers. Het gehele jaar door zijn er een grote vogelrijkdom met soorten als blauwe kiekendief, boomvalk, houtsnip en klapekster. Ook bijzondere soorten als de visarend en de zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, zijn hier regelmatig waar te nemen. Verder zijn er in dit gebied enorme aantallen ganzen te vinden, maar ook de adder en ringslang voelen zich er thuis.