College wil duurzame brug Wyldehorne

JOURE - De iconische brug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure is aan groot onderhoud toe. De brug, gebouwd in 2008, blijkt niet voldoende duurzaam te zijn en heeft nu groot onderhoud nodig van 240.000 euro. Bovendien is de jaarlijkse onderhoudslast een geraamde 30.000 euro. De gemeenteraad vond dit bedrag vorig jaar - bij afweging tegen andere noodzakelijke uitgaven - te hoog.

Het college zet nu in op een zo duurzaam mogelijke oplossing die past bij de woonwijk. De voorkeur gaat uit naar een functionele brug, waarbij de iconische uitstraling niet meer het belangrijkste uitgangspunt is. Het college wil bewoners en gebruikers betrekken bij de keuze van vorm en materiaal van de nieuwe brug, in samenspraak met de ontwerper. Eén van de wensen vanuit de wijk is dat er verlichting komt bij de brug.

De huidige brug is gebouwd op basis van de uitkomst van een prijsvraag. Het ontwerp en de gebruikte materialen door de bouwer, zijn onvoldoende duurzaam gebleken. Delen van de brug zijn een stuk lastiger in het onderhoud dan voorzien en de brug blijkt te vroeg in een slechte staat te zijn. Door faillissement kan gemeente De Fryske Marren de bouwer van de brug hier niet meer op aanspreken. Het resultaat is dat de volledige brug zou moeten worden gestraald en ‘geconserveerd’ door het aanbrengen van een nieuwe, duurzame beschermlaag.

Besluitvorming over de investering in de brug vindt plaats in de gemeenteraad: 21 juni is de raadscommissievergadering over de voorstellen in de kadernota; 5 juli is de besluitvorming in de gemeenteraad.