‘Geordend hoofd geeft rust’

BROEK - In deze hectische samenleving hebben veel mensen moeite om hun huishouden, de dag-planning of administratie op orde te houden. Met de MatriXmethode van Ingrid Stoop wil Atsje Hosper mensen leren meer rust, ruimte en overzicht te creëren in hun hoofd.

‘Ik help graag mensen op weg die door de bomen het bos niet meer zien’, zegt ze. Hosper is vier jaar geleden gestart met haar bureau voor professional organizing ‘GRIPP’ en bevindt zich in Broek-Noord, nabij Joure. ‘Ik heb mij gespecialiseerd in volle hoofden opruimen. Door gebruik te maken van lijf, zintuigen en verbeeldingskracht krijgen mensen de regie weer over het eigen hoofd. Door samen denkbeeldig een kijkje in het hoofd te nemen, kunnen we bekijken en beslissen hoe het informatie handiger ingedeeld kan worden. Op de eigen unieke manier. Maar eigenlijk gaat het opruimen van het hoofd op dezelfde manier als het opruimen van het huis of de zolder. Beide keren wordt er een systeem opgebouwd dat is gebaseerd op persoonlijkheid, wensen en doelstellingen. Ik stel vragen als: Wat zit er allemaal in uw hoofd? Waar bent u zo druk mee? Wat bewaart u allemaal en waar bewaart u dat? Is er voldoende ruimte voor nieuwe plannen, een nieuwe klus op het werk, de studie of de schoolvakken? En anders gaan we verwijderen wat weg kan, zodat er ruimte komt voor de dingen die écht belangrijk zijn’.

Hosper is aspirant-lid van de beroepsvereniging voor professional organizers, de NBPO. Deze organisatie biedt een garantie voor integriteit en kwaliteit van de dienstverlening. Kijk voor meer informatie op www.grippmethode.nl of neem contact op met Atsje Hosper op 06 15345872. Zij is ook via email: gripp@live.nl.