TV Joure start project 'Open Club'

JOURE - Na de aanleg van de multifunctionele playground en padelbaan in 2016 heeft Tennisvereniging Joure de volgende stap gezet. Woensdag 17 mei is het project 'Open Club' officieel van start gegaan.

Open club

Op de warmste dag van het jaar tot nu toe opende Robert den Dunnen, bestuurslid van TV Joure, de bijeenkomst van het project 'Open Club': ‘Met dit project willen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen profiteren van onze locatie met de nieuwe faciliteiten, zoals de eerste padelbaan van Noord Nederland. Vandaag is het officiële startmoment van de unieke samenwerking met de verschillende maatschappelijke partijen. Het is de bedoeling dat hier een open ontmoetingsplek voor iedereen ontstaat. De doelstellingen van TV Joure, zoals meer maatschappelijke betrokkenheid en binding met de buurt/regio, betere bezetting van het park en meer leden sluiten perfect aan bij de wensen op dit gebied van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de preventieve werking van het meer bewegen, ouderen die hier kunnen samenkomen, de re-integratie van werkzoekenden richting de arbeidsmarkt en de komst van de Sport Buitenschoolse Opvang. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslân.’

Maatschappelijke partners

Met het ondertekenen van de intentieverklaring op 17 mei door Miks Welzijn, SKIK Kinderopvang, Talant, Wurkjower, CIOS en TV Joure onderstrepen alle deelnemende partijen hun enthousiasme voor het project. ‘De buitenschoolse opvang wordt vaak gezien als een verlengstuk van de school zelf’, vertelt Elly Weel, directeur van SKIK Kinderopvang. ‘Maar hoe leuk is het voor een kind om de hele dag in een schoolomgeving te zijn? Dit initiatief op de locatie van de tennisbaan biedt de kinderen de mogelijkheid na school in een sportieve omgeving te verblijven. Wij zijn hier heel blij mee’.

Jan Zeilstra, samen met Robert den Dunnen projectleider namens TV Joure: ‘De dagbezetting van onze accommodatie kan veel beter. Door deze partijen met elkaar te verbinden zullen er overdag veel meer activiteiten zijn. Alle betrokken partijen zullen er hun voordeel mee doen en ze zullen elkaar versterken’. Voorzitter Siep van der Valk voegt toe: ‘Iedereen kan hier bewegen en sporten maar ook voor de sociale contacten, om werkervaring op te doen bijvoorbeeld in onze kantine of voor de studie biedt dit project kansen. Voor de tennisvereniging zelf zou het mooi zijn dat het ledenaantal zal toenemen.’

Tot slot nam wethouder Janny Schouwerwou het woord. ‘Ik word heel blij van dit initiatief en ik hoop dat er op meer plekken binnen onze gemeente dergelijke samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. Het is een win-win-WIN-W I N-situatie voor alle partijen.’