‘Vullen van etalages is lapmiddel’

Joure - Oudburgemeester Mary Looman zei in augustus 2013 dat de gemeente vrij machteloos staat bij het bestrijden van de leegstand in de Midstraat. Toen telde de winkelstraat nog dertien lege winkelpanden. Nu is dat aantal opgelopen tot zeventien. In het hart valt de leegstand het meest op.

JOURE De leegstand is volgens bedrijfsmakelaar Koos Sinnige in Joure niet erger dan in andere kernen. Het valt hier volgens hem alleen meer op. Het makelaarskantoor van A7 Makelaars bevindt zich in het midden van de Midstraat, precies in het lege hart. Tegenover hem zijn de Op is Op en de oude Swetser, daarnaast de voormalige Bakkerij Bart; allen staan leeg. En over een paar weken verhuist ook Massije. De leegloop is een landelijk fenomeen volgens Sinnige. ‘De maatschappij is de afgelopen jaren veranderd. Dat zie je ook terug in de Midstraat. Tussen de kerken hoort het sterkte stukje winkelstraat te zijn. Hier lopen de meeste mensen, zijn rondom voldoende parkeerplekken en kunnen de mensen de winkels snel bereiken door de stegen. Maar het is daarmee ook het duurste stukje van de Midstraat.’

Het zijn de hoge prijzen die veel jonge ondernemers afschrikt volgens Sinnige. De makelaar heeft zes panden in zijn portefeuille. Om deze aantrekkelijker te maken, is de huur van enkele winkels verlaagd. ‘Bij De Merk betaal je een derde minder dan in De Midstraat zelf. We hopen dat dit nieuwe ondernemers overhaalt om zich hier te vestigen.’

Iemand die niet bij de pakken neerzit is ondernemer Jan Wagenaar (68). Met drie kledingzaken in de Midstraat, vult hij een flink aantal vierkante meters. Wagenaar is onlangs een derde winkel in de voormalig Sportboulevard gestart om de leegstand in dat stuk van de winkelstraat tegen te gaan. In dertig jaar tijd heeft Wagenaar veel zien veranderen. Volgens hem is de Midstraat nog nooit zo leeg geweest. De oudere generatie is de laatste jaren langzaamaan vertrokken. Nieuwe ondernemers zijn er nauwelijks voor in de plek gekomen.

De gemeente De Fryske Marren draait volgens Peter Kort, bedrijven contactfunctionaris van gemeente De Fryske Marren, op het midden- en kleinbedrijf. Daar zitten de meeste banen; ruim 5000 mensen werken in het MKB. Hij erkent het probleem van het grote aantal lege panden. Maar volgens hem zijn de cijfers rooskleuriger dan het er nu uit ziet. Toch is het aantal van zeventien lege winkelpanden groot volgens hem. ‘Als we er niks aan zouden doen dan was het nog erger geweest’, zegt hij. Soms duurt het even voordat je kunt oogsten. Je kan niet van ons als gemeente verwachten dat wij die panden op gaan vullen. Wij erkennen het als probleem. Daarom zijn werkgroepen in het leven geroepen. Er zijn ook successen behaald, maar niet alles hoeft in de openbaarheid. Dat wij er serieus naar kijken, lijkt mij wel duidelijk.’

Een van de successen is volgens Kort de vrije winkeltijden. Met name de paar dagen in het jaar waarop iets extra’s wordt georganiseerd, trekken veel publiek. ‘Ik ben allang blij dat de politiek om is’, zegt hij. ‘De zondagopening trekt mensen’. Een andere maatregel die Kort aandraagt is het inkrimpen van het winkelgebied. Dat zou kunnen betekenen dat een winkel bijvoorbeeld een woonhuis wordt. ‘De Midstraat is een kilometer lang. Dat zijn heel veel panden. Ik denk dat je De Merk niet meer als kernwinkelgebied moet zien. Nu is er alleen een fietsenwinkel, verder zijn er geen winkels meer.’

Het vullen van de etalages vindt Kort een lapmiddel. ‘Natuurlijk kun je mooie etalages maken zodat het lijkt alsof het gevuld is, maar het mooiste is dat die winkels weer gevuld worden. Daar moeten dan wel mensen voor zijn.’

De gemeente en de ondernemers staan nu voor een grote uitdaging: veel oudere ondernemers willen binnen nu en een aantal jaar stoppen. Volgens makelaar Sinnige staan deze mensen voor een zware keuze. ‘Het pand is het pensioen’, zegt hij. ‘Wordt dit niet verkocht, dan kan de oude ondernemer niet stoppen. Het is een vicieuze cirkel.’ Behalve het probleem van steen, is de mentaliteit volgens Sinnige misschien wel belangrijker: ‘Met de komst van internet is winkelen een sociale gebeurtenis geworden. De oude garde ziet de tijden veranderen, maar gaat er niet in mee. Als je maar lang genoeg wacht, haalt de tijd je wel in. De toekomst valt of staat met de inzet van jonge middenstanders. Het zijn deze ondernemers die het nu moeten gaan doen.’

Gemeente De Fryske Marren en de winkeliersvereniging (WIH) hebben de handen ineen geslagen met de commissie Leegstand. Samen proberen ze meer leegstand te voorkomen en nieuwe ondernemers aan te trekken. Zo is onder andere de Facebookpagina opgericht Ondernemen Te Joure en is het gesprek aangegaan met een bedrijf dat actief bedrijven benadert om zich in leegstaande winkels te vestigen.

Gemeente De Fryske Marren presenteert binnenkort de uitslag van het Koopstromen onderzoek. Deze enquête is afgelopen jaar gehouden onder het winkelend publiek. Hier staat ook in hoe Joure het doet in vergelijking met andere plaatsen in Friesland.