Jan Hettinga vertrekt bij Moai Skarsterlân

JOURE - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging Moai Skarsterlân op 31 mei is afscheid genomen van bestuurslid van het eerste uur Jan Hettinga. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het kritisch volgen van ontwikkelingen rond natuur, landschap en milieu in de gemeente De Fryske Marren. Zijn bestuurlijke ervaring als wethouder heeft zeer geholpen in de communicatie met de gemeente.

Aansluitend hield Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, een lezing over samenwerken aan een duurzaam Friesland. De Friese Milieu Federatie is een overkoepelende organisatie van zo’n 40 milieu groepen in onze provincie. Moai Skarsterlân is hier ook bij aangesloten. Van der Werf vertelde dat de Milieu Federatie zich drie opgaven heeft gesteld: Aandacht voor de biodiversiteit, het klimaat en de omgevingskwaliteit. Over de biodiversiteit toonde hij zéér verontrustende cijfers over desterke terugloop in verscheidenheid en aantallen vogels en insecten. Speciaal besteedde hij aandacht aan de complete ecologische ramp die zich voltrekt in de weilanden, zonder dat de gemiddelde burger er enig besef van heeft. Als het zo doorgaat blijft er behalve koeien en ganzen niets meer over in de eens zo rijke weilanden. De Milieu federatie ziet het als haar taak burgers bewust te maken van wat er gaande is.

Uit de vele vragen en opmerkingen bleek dat de urgentie doordrong bij de aanwezigen. Wacht niet op initiatief van overheden was de oproep, ga zelf aan de slag, neem initiatief, kom met voorstellen en sluit jullie aan bij bestaande activiteiten als Kening fan ‘e Greide, de strijd tegen landschapspijn en sluit je aan bij energie coöperaties. Kritische burgers zijn meer dan ooit nodig. Ook in De Fryske Marren.