Buitenschoolse opvang voor Sintjohannesga en Rotsterhaule

SINJOHANNESGA - kinderopvang opent een nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang (bso), voor schoolkinderen uit Sint Johannesga en Rotsterhaule.

De bso is gevestigd in het gebouw van basisschool De Trieme in Sintjohannesga. Deze nieuwe bso gaat, bij voldoende aanmeldingen, open op 4 september. Na de zomervakantie gaat basisschool de Trieme, net als De Schakel al eerder, over op het continurooster (gelijke schooldagen tot 14.15 uur) . Met de nieuwe bso wil SKIK graag inspelen op de vraag van school en ouders naar opvang in de beide dorpen. De dorpen delen naast de bso nog een opvang: ‘s ochtends is de peuteropvang in De Schakel in Rotserhaule.