Eigen krant maken in Museum Joure

JOURE - Groep 7 van de Westermarskoalle in Joure heeft afgelopen week een eigen krant gemaakt. Tijdens dit project schrijven de leerlingen teksten, maken tekeningen en bijvoorbeeld puzzels voor een eigen (school)krant.

Tijdens het bezoek aan het museum gaan de kinderen dit uitwerken, typen op een typemachine en daarna wordt de krant gestencild op een ouderwets stencilapparaat. Natuurlijk nemen de kinderen ook een kijkje in de tentoonstelling Gestetner stencilmachines en in de drukkerij van Museum Joure. Het project is vanaf deze zomer beschikbaar voor alle basisscholen, groep 5 tot en met 8 en eventueel ook voor het voortgezet onderwijs.