25 jaar tennis in Ouwsterhaule

OUWSTERHAULE - Trijegeaster Tennisvereniging Ouwsterhaule bestaat 25 jaar. Zaterdag 17 juni werd dit zilveren jubileum gevierd.

‘We hebben een topfeest gehad’, vertelt Bram Linders, bestuurslid van de tennisvereniging. ‘De jeugd vermaakte zich met de springkussens. Er was een draaiend rad waarmee je leuke prijzen kon winnen, die beschikbaar waren gesteld door onze sponsoren en de muzikale bijdrage kwam van DJ Henrico. We hebben er met elkaar een gezellige happening van gemaakt. En juist die gezelligheid maakt onze vereniging zo bijzonder. We horen dat ook vaak van de leden van andere clubs, wanneer zij competitie tegen ons hebben gespeeld.’

‘Het meest opvallende feit van de afgelopen 25 jaren is dat er door vrijwilligers, leden, de commissies en de verschillende besturen hard gewerkt is aan het optimaliseren van de banen, de kantine en de verlichting. De voorzitter van onze vereniging, Doeke Holtrop, noemde in zijn openingswoord meerdere keren het belang van de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een club niet bestaan. Ook bracht hij de officiële oprichting van onze vereniging door het toenmalige plaatselijk belang onder de aandacht. Het eerste bestuur werd gevormd door Piet Holtrop, Froukje de Haan, Marijke Valenbreder, Jan Sinnema en Jan ten Boom. Natuurlijk was er ook een woord van dank voor de sponsoren voor hun steun aan de vereniging.’ ‘Reitse Holtrop, de huidige voorzitter van het plaatselijke belang, bood onze tennisvereniging uit naam van het dorp een cheque aan. Zelf heb ik namens de leden en het bestuur twee lijsten met een compilatie van foto’s van de afgelopen 25 jaar aangeboden.’ De tennisvereniging kan terugkijken op een zeer geslaagd feest. Linders: ‘Wanneer we naar de toekomst kijken hebben we nog wel een wens. We hopen dat het ledenaantal, dat de laatste jaren toch iets terugkoopt, binnenkort weer een stijgende lijn zal laten zien.’

Gea de Jong-Oud