Plannen om van oude Aldi woon- en zorglocatie te maken

Joure - De oude Aldi op De Merk in Joure moet een nieuwe woon- en zorglocatie in Joure worden. Dat meldt Driestroomhuis de Bosk. Het pand zal medio 2018 plaats bieden voor 15 volwassen personen met een beperking in de leeftijd vanaf 23 jaar. Na de zomer wordt duidelijk of de plannen doorgang kunnen vinden. Dit hangt af van de vergunningen en de financiering.

De nieuwe locatie zou bestaan uit een appartementencomplex met een centrale ontmoetingsruimte waar cliënten en zorg elkaar dagelijks ontmoeten. De appartementen zijn levensloopbestendig en cliënten kunnen er, zo lang er zorgbehoefte is, onder begeleiding wonen.

Driestroomhuis ‘de Bosk’ is in 2010 begonnen als gezinshuis in Harkema en heeft naast de woon- en dagbestedingslocatie ook een (woon) trainingshuis voor jongeren in Drogeham. Bij Driestroomhuis ‘de Bosk’ staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur binnen een kleine en veilige setting centraal. De visie van Driestroomhuis ‘de Bosk’ is dat ieder mens uniek is en ongeacht zijn of haar achtergrond of beperking gezien mag worden.

Zorginitiatief ‘Lindestaete’ wordt op dagelijkse basis geleid door zelfstandige zorgondernemers die via een franchiseformule verbonden zijn met Stichting de Driestroom. De zorgondernemers zullen, net als in een gezinshuis, zelf ook woonruimte in het appartement betrekken. Op deze manier wordt er 24- uurs zorg geleverd door mensen die de vaste gezichten zijn in de zorg voor de bewoner.

Het unieke aan zorglocatie ’Lindestaete’ is dat in het wooncomplex mensen met verschillende beperkingen bij elkaar wonen. Mensen met een verstandelijke- en of (meervoudige) lichamelijke handicap zijn welkom om binnen deze kleinschalige setting te komen wonen.