Bijzondere onthulling paneel van Hettinga

LANGWEER - De terugkeer van het paneel van de Hettinga’s in de kerk van Langweer wordt een heel bijzondere handeling. Mevrouw Yteke Hettinga, die afstamt via de vrouwelijke lijn, zal tijdens het officiële gedeelte de onthulling verrichten.

De oude familie van Hettinga kerkte vroeger in Langweer en eind 18e eeuw, in de patriottentijd, werden de versierselen boven hun kerkbank verwijderd. Het houtsnijwerk is 1,78 cm. lang en 58 cm. hoog en komt overeen met het snijwerk van de andere stukken in de kerk te Langweer. Als voorzitter van de Hettingastichting (zie www. hettingastichting.nl) heeft zij via een antiquair het oude paneel teruggekocht dat waarschijnlijk rond 1795 uit de kerk is verwijderd. Haar wens is nu dat het van Hettingastuk voorlopig in bruikleen en later voor vast teruggaat naar de kerk waar het voor haar gevoel thuis hoort. De kerkenraad van de Protestantse gemeente Langweer is zeer content met dit gebaar. Iedereen kan de gerestaureerde kerk met het bijzondere paneel elke zaterdagmiddag in de zomermaanden bekijken van 13.30 – 17.00 uur, omdat onze kerk deelnemer is van Kerkenpad. (www.tsjerkepaad.nl)