Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage wordt voortgezet

JOURE - Het beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage wordt voortgezet in 2018. De ervaringen met de eerste editie, in maart van dit jaar, waren enorm positief, zowel van de leerlingen, als van de beroepsbeoefenaren en docenten.

Het doel was om te zorgen dat vmbo-leerlingen goede beroepsbeelden krijgen voordat ze hun vervolgopleiding kiezen. De leerlingen waardeerden het project met het cijfer 7,8 en de beroepsbeoefenaren en docenten met het cijfer 8,0. 92% van de leerlingen geeft aan nu een beter beeld van de beroepen te hebben gekregen en 74% is echt enthousiast geworden over een beroep.

Na de opgedane ervaringen hebben de bestuurders van de deelnemende scholen besloten in het volgende schooljaar opnieuw een groep van ongeveer 1000 vmbo-leerlingen aan Heerenveen Joure On Stage te laten deelnemen. De leerlingen, de meeste uit klas 2 vmbo, bereiden het project voor op school en gaan op dinsdag 6 maart 2018 naar het Beroepenfeest in het Abe Lenstrastadion. Daar praten ze met beroepsbeoefenaren en spreken ze af om hen op de werkplek te bezoeken tijdens de Doe Dag op 27 maart 2018.

Het Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Zuyderzee Lyceum, Linde College en Terra Wolvega.