Ingezonden brief |

Joure - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Ingezonden brief namens de Raad van Toezicht van Stichting De Stiennen Flier Naar aanleiding van de berichtgevingen in de media in relatie tot het aanstaande vertrek van de voormalig directeur bestuurder de heer Braaksma leek het de stichting gepast hier kort op te reageren. De stichting herkent zich volstrekt niet in het beeld dat in de media wordt geschetst. Zo is er geen sprake van dat er onrust onder het personeel heerst vanwege het vertrek van de heer Braaksma. Het vertrek van de heer Braaksma is in goed overleg tussen de stichting en de heer Braaksma besproken. De suggestie die wordt gewekt alsof de gemeente zich zou bemoeien met de inhoudelijke gang van zaken binnen de exploitatie van het zwembad, is onjuist. Tussen de stichting en de gemeente vinden momenteel constructieve gesprekken plaats, over een continuering van de samenwerking. De stichting heeft goede hoop dat hierover binnen afzienbare termijn duidelijkheid kan worden gegeven. Namens de Raad van Toezicht Stichting De Stiennen Flier, H.C. Lolkema, Directeur Bestuurder ad. Interim.