Agenda | Koning van het Grasland

Joure - In het kielzog van de voorstelling Koning van het Grasland wordt er op 10 juli een meeting gehouden over de toekomst van het platteland.

Wat is er nodig om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren? En wat voor rol kunnen boeren, bewoners, ondernemers en bestuurders daarin spelen? Deze zomer trekt de locatie-voorstelling Koning van het Grasland door Friesland, Groningen en Drenthe.

Op 8 en 9 juli staat de voorstelling in Haskerdijken, op de boerderij van de familie Miedema. In aansluiting daarop organiseren Toneelgroep Jan Vos, Kening fan e Greide, Pier 21 en LTO een bijeenkomst waarbij boeren, burgers en buitenlui worden uitgenodigd hun gedachtes te delen. Waar staan wij nu op het platteland? Waar willen we naartoe? En wat is daarvoor nodig? De afgelopen decennia hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden op het platteland. Als gevolg van mondiale ontwikkelingen lijken zowel de natuur (de biodiversiteit) als de leefomgeving te lijden aan verschraling. De vraag dringt zich op of er alternatieven zijn en wat voor invloed plattelandsbewoners zelf kunnen uitoefenen. Doel van de bijeenkomst is niet het uitvergroten van de verschillen, maar het zoeken naar gemeenschappelijk grond. Wat hebben verschillende partijen nodig om te kunnen bijdragen aan een leefbaar en toekomstbestendig platteland en waarin kunnen ze elkaar versterken? De bijeenkomst wordt gehouden in het mobiele theater waarin ook Koning van het Grasland wordt gespeeld.

Adres: Sijthusterfjild 2, Haskerdijken. De meeting begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 en is uiterlijk om 22.00 afgelopen. Van tevoren wordt er koffie geschonken, na afloop is er een borrel. Opgeven kan via de site http://toneelgroepjanvos.nl. ‘Koning van het Grasland’ maakt deel uit van Celebrating Diversity, een programmalijn van Leeuwarden-Fryslân Culturele hoofdstad van Europa.