Gemeente moet handhaven op pad Omkromte Joure

JOURE - Het pad Omkromte in Joure is openbaar en daarom moet de gemeente handhavend optreden. Dat heeft de rechter afgelopen week besloten. Daarmee is Moai Skarsterlân in het gelijk gesteld.

In de afgelopen jaren werd een toenemend aantal inwoners van Joure geconfronteerd met een belemmering van de toegang en doorgang op het wandelpad De Omkromte door enkele bewoners van de naastgelegen Kooilaan. Deze Jouster wandelaars riepen de hulp in van de Vereniging Moai Skarsterlân om na te gaan hoe het zit met de openbaarheid van hun geliefde wandelpad door de bossingel. Vanaf mei 2014 is de vereniging in officiële stukken in verschillende archieven gaan onderzoeken wat de werkelijke status van dit pad achter de Kooilaan is. In een brief aan B&W van De Fryske Marren heeft Moai Skarsterlân toen de gemeente gewezen op de belemmeringen en haar verzocht actie te ondernemen om dat tegen te gaan. Een gesprek met de wethouder en een ambtenaar leverde een aantal vragen op. Op verzoek van de gemeente leverde Moai Skarsterlân haar meerdere bewijsstukken betreffende de openbaarheid van het pad. Zij zegde toe deze te zullen bestuderen. Toen een reactie lang uitbleef, werd vervolgens een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente. In plaats van het toegezegde overleg, viel er in september 2015 een besluit van B&W in de bus waarin zij aangaf dat het pad niet openbaar was en dat de gemeente niet handhavend kon optreden. Moai Skarsterlân tekende bezwaar tegen dat besluit aan bij de gemeentelijke Commissie van Beroep. Die stelde Moai Skarsterlân in het gelijk. Echter voordat dit bericht de vereniging bereikte, hadden B&W alweer besloten dat advies van de beroepscommissie naast zich neer te leggen. Toen stond er nog maar één weg open: de gang naar de bestuursrechter. Dat was juni 2016. Uiteindelijk zijn er twee rechtszittingen in respectievelijk november 2016 en mei 2017 voor nodig geweest om tot een uitspraak te komen. Op 5 juli kwam de uitslag bij de vereniging binnen: Moai Skarsterlân is in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank is het pad openbaar en de gemeente wordt opgedragen binnen zes weken hun besluit van niet handhaven te herzien. Meer informatie en de rechterlijke uitspraak op de website van Moai Skarsterlân.