Leerlingen OBS De Schakel maken als eerste kennis met VR les

Joure - De leerlingen van OBS De Schakel mochten dinsdag als eerste de virtual reality les volgen over het Eise Eisinga Planetarium. Een bijzonder moment waar leerlingen en leerkrachten naar uit keken, want zij hebben zelf hun input geleverd voor de totstandkoming van deze eerste uitgewerkte VR les voor het basisonderwijs in Nederland.

Een jaar geleden is onderwijsorganisatie Ambion begonnen met de ontwikkeling van een VR-les die het ‘diep leren’ moet stimuleren. De mogelijkheden van virtual reality zijn oneindig, alleen is het belangrijk voor het onderwijs om ook aan te sluiten bij de leerthema’s en de (verplichte) inhoud hiervan. Door een goede combinatie te maken van virtual reality, onderwijskundige inhoud en spelelementen, is een aantrekkelijke en aansprekende les ontstaan. Het thema Eise Eisinga Planetarium wordt zo breed mogelijke aangeboden door het vanuit diverse vakken te benaderen, zoals techniek, geschiedenis en natuur.