35 miljoen voor toekomstbestendige DE Joure

JOURE - Om de fabriek van Jacobs Douwe Egberts (JDE) in Joure toekomstbestendig te maken wil de directie van de multinational 35 miljoen euro investeren op de Friese locatie.

De investering van JDE richt zich op het behoud van substantiële werkgelegenheid door middel van ontwikkeling van kennis en innovatie in Joure en de regio. Onlangs werd bekend dat het bedrijf voor negentig medewerkers geen werk meer heeft. JDE heeft aangegeven dat medewerkers zoveel mogelijk worden herplaatst en dat een deel van de reductie door natuurlijk verloop en op basis van vrijwillige aanmelding wordt gerealiseerd.

De verbeterslag en investering zijn volgens de directie evenwel op gericht om de positie van de JDE-fabriek in Joure te versterken, voor nu en in de toekomst, waarmee verreweg de meeste werkgelegenheid juist wordt behouden, ook op de langere termijn. De lokale overheden gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslan willen beide 100.000 euro subsidie bijdragen aan de noodzakelijke investeringen, als daarmee de werkgelegenheid voor de regio behouden kan worden. De Fryske Marren heeft hierbij te kennen gegeven te zoeken naar een bijdrage, die kan oplopen tot €1,5 miljoen, voor investeringen die met name gericht zijn op het tot stand brengen van een sterk en gedegen innovatiecluster rond JDE. FB/Oranjewoud is bereid een financiële bijdrage van een half miljoen te doen voor de opleidingsstructuur.