Lytse Mienskip sluit volgend jaar de deuren

HASKERHORNE - De Lytse Mienskip in Haskerhorne sluit na komend schooljaar haar deuren. De school heeft komend jaar veertig leerlingen, te weinig om open te blijven.

Op 22 mei telde de school 50 leerlingen. Met het vertrek van groep 8 zijn er 12 kinderen van school. Twee of drie kinderen komen erbij na de vakantie. Een aantal ouders heeft besloten een eventueel fusietraject niet af te wachten en is zich aan het oriënteren op een andere school.

De school wordt het komende jaar met de veertig kinderen in twee klassen verdeeld: in groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8. ‘Ouders zijn sceptisch over deze manier van werken. En terecht’, zegt schooldirecteur Bert Kampherbeek. ‘Het is voor de kinderen beter om te fuseren. Je wilt kwaliteit bieden.’

De keuze van de ouders bepaalt de fusiepartner. De leerlingen blijven na verwachting binnen het systeem van Onderwijsgroep Primus. De meest voor de hand liggende keuzes zijn Trijegeaster Honk in Ouwsterhaule, de Westermarskoalle, Joure of It Haskerplak in Oudehaske. Ouders hebben verschillende argumenten, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Waar bij de ene ouder de verkeersveiligheid een grote rol speelt, is voor een ander bijvoorbeeld de grootte van de school doorslaggevend. Na de zomervakantie houden alle scholen een open dag.

Het is de derde school met Kampherbeek aan het hoofd die haar deuren moet sluiten. Vorig jaar was het de laatste schooldag in Vegelinsoord op De Stobbestjelp, in 2015 op It Fiifde Sté in Haskerdijken. De Westermarskoalle blijft buiten schot: de school in Joure telt ruim 200 leerlingen en groeit nog steeds.