Accolade keurt 46 balkons af

Joure - Sinds januari van dit jaar onderzocht KPMS Bouwadvies in opdracht van Accolade 614 balkons. De onderzoeken zijn nu afgerond. Twee balkons in Haskerhorne, vier in Oudehaske en veertig in Joure voldeden niet aan de nieuwe eisen.

Het gaat om woningen en flats aan de Ds Sipke Huismanstraat, Pastorielaan, Pelmolenstraat, Blaauwhoflaan en de Stationstraat in Joure, de Haulsterweg in Haskerhorne en de Julianastraat in Oudehaske.

De inspectie is een gevolg van een landelijk onderzoek. Bij flats van vóór 1975 bestaat een kleine kans dat de balkons niet voldoen aan de huidige veiligheidseisen in het Bouwbesluit. Corporaties zijn verplicht onderzoek te doen naar deze balkons na een gebeurtenis in Leeuwarden. In 2011 stortten hier een aantal galerijen van een flat plotseling in. Volgens Accolade was er voor de tijd geen aanleiding om een onderzoek naar de balkons uit te voeren.

Accolade heeft zo’n 16.000 huurwoningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. De woningcorporatie heeft 614 woningen in bezit, met balkons van voor 1975. Steekproefsgewijs zijn de balkons streng gekeurd. Accolade onderzocht niet alleen de balkons van galerijflats, maar ook balkons van woningen. Ruim 83 procent van de balkons zijn goedgekeurd. Slechts twee balkons in Heerenveen zijn direct afgekeurd. Accolade plaatste hier stempels om de balkons te ondersteunen. Inmiddels zijn de balkons van deze woningen hersteld.

Van de overige 97 afgekeurde balkons, heeft Accolade uit voorzorg de toegang naar de balkons tijdelijk dichtgemaakt. Hier is geen acuut gevaar. Ook zijn er 203 balkons, waarvan de balkonrand een zware belasting niet aankan. Het gaat dan om een belasting van 500 kilo of zwaarder. Bewoners met deze balkons mogen geen spullen met een verhuislift verhuizen via het balkon. Verder kunnen ze het balkon gewoon gebruiken.

Op dit moment is Accolade bezig om te bekijken welke aanpassingen nodig zijn per woning. Sommige balkons worden verstevigd. Andere balkons worden helemaal vernieuwd. Accolade neemt in september de beslissing over de vervolgstappen. De herstelkosten worden geschat op ruim € 700.000. de woningstichting streeft ernaar nog dit jaar alle afgekeurde balkons te herstellen. De balkons die goedgekeurd zijn, maar waarvan de balkonrand niet helemaal in orde is, worden begin 2018 hersteld