Kadeverbetering Zoute Poel Terherne

TERHERNE - Wetterskip Fryslân start op 11 september met de verbetering van de waterkering langs de Zoute Poel nabij Terherne. De werkzaamheden starten in september en zijn klaar in november.

Naast het verhogen van de kade wordt de oever ook opnieuw ingericht. Hiermee wil het waterschap wateroverlast bij extreme neerslag en hoogwater zoveel mogelijk beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad op de kade afgesloten voor alle verkeer.