Gemeente De Fryske Marren in hoger beroep

JOURE - Gemeente De Fryske Marren gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in het geschil over de financiële afwikkeling van de grenscorrectie met gemeente Heerenveen.

De rechtbank in Groningen bepaalde vorige maand dat Heerenveen geen extra vergoeding hoeft te betalen van 200.000 euro aan De Fryske Marren. De Fryske Marren vindt dat zij wel recht heeft op dat geld, ter compensatie voor de grenscorrectie Haskerdijken/Nieuwebrug in 2014. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 185.000,-; een vordering van € 740.000 op de gemeente Heerenveen.

Volgens De Fryske Marren komt het bedrag overeen met de ozb-opbrengsten van het bedrijventerrein aan het Hearrenfeanster Kanaal, ook een onderdeel van de correctie. Die opbrengsten gingen nu naar de buurtgemeente. De provincie Fryslân wees eerder een bezwaarschrift van De Fryske Marren af. De gemeente spande vervolgens een rechtszaak aan. De rechter schaarde zich achter het standpunt van de provincie, maar volgens de gemeente ging die niet in op inhoudelijke argumenten.

In 2013 stemde de Tweede Kamer in met de herindeling van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân tot de nieuwe gemeente De Friese Meren. De dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug zijn aan de gemeente Heerenveen toegevoegd. Terherne (voormalig Boarnsterhim) kwam bij De Fryske Marren.