Zwaluwwand Easterskar biedt onderdak aan ruim 100 vogels

ROTSTERHAULE - Meer dan honderd oeverzwaluwen broeden voor het tweede jaar in de nieuwe zwaluwwand van het Easterskar. Hiermee zijn alle 105 broedplekken bezet.

De wand heeft een dubbele functie: aan de andere kant is een vleermuizenbunker gebouwd. De speciale wand en bunker werden door It Fryske Gea aangelegd omdat zwaluwen en vleermuizen steeds moeilijker een geschikte plek vinden om te broeden of te overnachten. Met de bouw van deze betonnen wand met gaten, die worden opgevuld met leemhoudend zand, kunnen de zwaluwen op dezelfde plek blijven broeden. De moderne huizenbouw zorgt voor steeds minder plaats voor vleermuizen, vandaar de bouw van de bunker die geschikt is voor een verblijf van deze dieren.

‘We hebben een honderd procent score wat betreft het effect van de zwaluwenwand’, zegt beheerder Anne Zijlstra van het Fryske Gea. ‘Het is een leuk succes met een hoog rendement. De zwaluwen strijken ieder jaar in eind maart neer. In het voorjaar broeden ze en voeden ze hun jongen op. In het najaar gaat de reis naar Afrika, waar ze overwinteren.’

Voorheen lag er in het Easterskar een grote bult grond, die met een kraan geschikt werd gemaakt als zwaluwen broedplaats. ‘Oeverzwaluwen zoeken een steile wand nabij het water’, zegt Zijlstra. ‘Ze willen zo ver mogelijk bij de predatoren, hun natuurlijke vijanden, vandaan hun nest bouwen. De bult grond zakte vaak in onder invloed van wind, regen en erosie, waardoor de zwaluwennesten werden beschadigd. De betonnen zwaluwwand geeft de vogels een permanente plek. De combinatie met de bouw van een vleermuizenbunker is bedacht om ook deze beesten te voorzien van onderdak op een geschikte plaats. Ze kunnen goed naast elkaar leven.’ Het bouwwerk is financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Westermeer.

Brenda van Olphen