A7? Attent! levert tot nu toe 1299 overtredingen op

A7 Joure - Sinds de start van A7? Attent! in april zijn tot nu toe 1299 overtreders bekeurd. Het gros van de overtreders reed met een te hoge snelheid of liet zich afleiden tijdens het rijden.

Ook zijn weggebruikers staande gehouden voor rijden onder invloed en asociaal rijgedrag zoals bumperkleven, rechts inhalen en geen richting aangeven. Daarnaast werd het inhaalverbod voor vrachtwagens een aantal keer genegeerd. 53 weggebruikers hebben hun rijbewijs moeten inleveren na hun overtreding. Met A7? Attent!’ roepen Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie weggebruikers op hun aandacht op de weg te houden én zich sociaal te gedragen in het verkeer. Ook de komende periode blijft de politie extra controleren op de A7. ‘A7? Attent!’ .heeft een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers.