Ingezonden brief | 39 jaar en 2 dagen

Joure - 39 jaar en 2 dagen. Zo lang heb ik bij de SKS gezeild. Tot 7 augustus 2017 mocht ik dromen van mijn jubileum, namelijk 40 jaar SKS zeilen. Die dag werd echter het skûtsje waarop ik door het dagelijkse bestuur van de SKS uit de competitie gezet.

In die 39 jaar en 2 dagen heb ik vele jaren in het bestuur van de VSB gezeten als onder andere penningmeester en heb ik in die tijd ongeveer anderhalf jaar met het SKS bestuur mee vergaderd. Bij de maandelijkse vergaderingen van het SKS bestuur en bij bijna altijd de voor- en jaarvergaderingen van de SKS was ik aanwezig. Zeilformules De laatste jaren ging het vooral over zeilformules. We hadden een simpele formule voor het berekenen van de te voeren vierkante zeilmeters maar een aantal personen vond dat deze beter kon. Er kwam een nieuwe formule maar die was voor velen niet te doorgronden. Daarbij kwam ook nog een silhouet waaraan elk schip moest voldoen. Echter 1 skûtsje kreeg ontheffing/dispensatie omdat zij niet konden voldoen aan het silhouet. Dit was het skûtsje van Joure. Afgesproken werd dat de nieuwe formule(VVP) na een aantal jaren zou worden geëvalueerd. Bestuursvergaderingen Bij de evaluatie werd besloten dat de VVP niet meer werkbaar was. Een werkgroep, met enkele schippers en kenners, stelden voor om de oude formule weer in te voeren met een kleine aanpassing en met de verplichting dat alle skûtsjes moesten voldoen aan het silhouet. De werkgroep kwam ook opeens met een uitleg over de wind. Hoe hoger het tuig hoe meer voordeel je had van de wind. Niets nieuws en volgens mij ook niet van belang want als groter skûtsje met meer vierkante meters moet je toch ergens je voordeel halen. En het was toch al zo dat de meeste skûtsjes de mast langer hadden dan dat ze voor het tuig nodig hadden. De uitkomst van dit verhaal werd echter dat de kleinere skûtsjes meer tuig kregen en dat de grotere skûtsjes tuig in moesten leveren of gelijk bleven. Tijdens de SKS bestuursvergaderingen heb ik vele malen aangegeven dat men rekening moest houden met de belangen van het Jouster skûtsje. Voor mij was dit niet altijd gemakkelijk omdat ik er moeite mee had dat ik op dat moment, voor mijn gevoel, 2 petten op had. Je wilt opkomen voor de belangen van de SKS maar wist ook dat we als Jouster skûtsje niet aan het silhouet konden voldoen. Tijdens alle vergaderingen van de SKS werd het probleem door Dirk Jan Reijenga en de eigenarencommissie van de Joure naar voren gebracht. Door een aantal aanwezige leden, schippers en eigenarencommissies, werd hier voor mijn gevoel nogal “honend” op gereageerd. We werden niet gehoord. Oplossing zoeken voor Jouster skûtsje In oktober 2016 werd de nieuwe formule in stemming gebracht. Een paar dagen voor deze vergadering werden de voorzitter van de SKS en commissie Amels, alsmede Bauke Kuipers voorzitter van het Lemster skûtsje, uitgenodigd bij het skûtsje van Joure. We lieten zien dat, indien de nieuwe formule zou worden aangenomen, er een probleem zou ontstaan voor de Joure. Tijdens deze vergadering heeft Bauke ook nog aangegeven dat, indien de formule zou worden aangenomen, er problemen zouden ontstaan voor de Joure in de hijs dan wel zetten van een grootzeil. Ook de eigenarencommissie en de schipper van de Joure benadrukten nogmaals dat Joure niet de trimmogelijkheden zou hebben als alle andere deelnemende skûtsjes. Tijdens de vergadering kreeg ik even hoop dat het voorstel niet zou worden aangenomen omdat het bestuur de vergadering schorste voor overleg. Na de schorsing stelde het bestuur voor om het ingediende voorstel aan te nemen en hierna nog een oplossing zoeken voor het skûtsje van Joure. (Hieruit bleek dus dat het bestuur van de SKS toch een probleem zag). Het nieuwe voorstel van het bestuur kon niet worden aangenomen omdat er geen oplossing was voor de Joure op dat moment, waarna het ingediende voorstel werd aangenomen. Trimmogelijkheden Na de vergadering hebben we als aanwezige bemanning en eigenarencommissie bij het SKS bestuur aangegeven dat we een probleem hadden voor het komende seizoen. Alle zeilen die we hadden, mochten niet meer gebruikt worden, want die voldeden niet aan het silhouet. Een nieuw tuig met alle vierkante meters, die we mogen voeren, zou echt niet gaan passen. Ik kreeg direct het gevoel dat we niet serieus werden genomen. Enkele antwoorden waren wat we het schip maar anders moesten trimmen, een ander skûtsje zouden kunnen aanschaffen oftewel zoek maar een oplossing. Het is nu jullie probleem, het voorstel is aangenomen want de meerderheid van leden was voor. Leuk maar ik ben van mening dat wij dezelfde trimmogelijkheden moeten hebben als andere skûtsjes. Ook wij moeten alle vierkante meters in een tuig kunnen zetten en de mast achterover kunnen varen. Tenslotte zegt de formule dat het Jouster skûtsje de meeste vierkante meters mag hebben. Dit heeft de formule toch bepaald die door dezelfde vergadering is aangenomen. Silhouet Van de winter is er door een aantal mensen op de Joure een oplossing bedacht zodat we aan het silhouet zouden voldoen en we het tuig veilig kunnen zetten. We hadden de hoop dat we de mast rechterop konden zeilen maar tijdens het oefenen met de nieuwe mast en het nieuwe tuig bleek dat we met de mast achterover de grootste snelheden haalden. De zeil val werd niet op de krans gezet maar omhoog gebracht om alle krachten beter te verdelen en dus voor de veiligheid. Met deze oplossing werd verder geen voordeel gehaald want het zeil kan niet hoger worden gehesen. In de bijlage van trommelstok tot fingerling van het handboek van de SKS staat een plaatje met de zeil val op de krans maar in het originaliteitsregelement staat er niets over beschreven. Al met al volgens ons was de gekozen oplossing geen probleem omdat door ons ook was geconstateerd dat een 3 tal skûtsjes ook niet volgens de tekening van de bijlage van het handboek zeilen. 1 van de schippers van zo’n skûtsje is door ons aangesproken hierover en die heeft duidelijk gezegd dat hij voordeel heeft van zijn gekozen constructie en dat onze gekozen constructie totaal geen zeilvoordeel opleverde. Centimeters Een week voor het zeilen worden we door de commissie Amels gecontroleerd en wordt de constructie van de extra ring, 50 cm boven de krans, afgewezen. We besluiten een brede ring, lees krans, te maken en leveren daarbij 30 centimeter hijs in. In het handboek staat namelijk niets over de breedte van een ring. Wij denken dat een ring namelijk een ring is als de diameter groter is dan de lengte, andersom zouden we spreken over een bus. Er volgt met de commissie Amels getouwtrek over centimeters. Eerst mag de krans 8 centimeter zijn dan opeens 14 maar in ieder geval niet de lengte die wij hem nu hebben gegeven. Dat is namelijk 22 centimeter. Al met al zijn we dus gediskwalificeerd om een 8 centimeter te “brede’ krans waarbij geen zeilvoordeel was te behalen. Wij zijn dus eigenlijk gedwongen tot het opzoeken van de grenzen doordat de SKS vergadering besloot een silhouet te verplichten waaraan Joure niet kon voldoen. Tenslotte hebben we niets voor niets jaren dispensatie gehad en elke vergadering in de wintermaanden hiervoor aandacht gevraagd. Tuig Daarna krijg je dus van alle over je heen. De Joure heeft het gedaan, de SKS stond altijd open voor oplossingen, Joure brengt de SKS familie te schande en dit doe je toch niet in de wedstrijdenreeks. De nestor noemt ons narcisten en vindt dat we een ander tuig, lees kleiner, hadden moeten bestellen en spreekt “namens alle schippers” tijdens de routebespreking van Eernewoude, zijn waardering voor het besluit van het dagelijks bestuur uit. Dit doe je toch niet tijdens de wedstrijdenreeks. Ik vraag mij dan af wanneer doe je het dan als je al 5 winters niet open staat voor ons probleem. Als je dan tegen de commissie Amels en het bestuur zegt dat de fokkeval van drie skûtsjes aan een aparte ring gezet zijn niet conform de het boekje zegt men dat dit er in geslopen is en dat dit gedoogd wordt en niet meer aangepast hoeft te worden. Verder is het verwijt dat we niet hebben gemeld dat we het beslag veranderd hebben. De commissie Amels is begrijp ik aangezegd dat we een nieuwe mast aanschaffen met nieuw beslag. Dan lijkt het mij dat je de mast en het beslag gaat keuren en niet alleen de mast. Futiliteit Wat ik het SKS bestuur kwalijk neem is dat ze ons uit de competitie hebben gehaald voor een futiliteit dan wel klein verschil van mening. We hebben totaal geen voordeel van de hogere hijs. We voldoen niet aan een tekening van de bijlage. Zij hebben mij een soort van dolksteek in de rug hebben gegeven. Wij willen ook graag voor de volle 100% meedoen en het schip kunnen trimmen als alle anderen. We zijn vele uren bezig geweest om het schip zeilklaar te maken en hebben daarbij met hulp van donateurs en sponsoren veel geld in gestopt. 40 a 50 direct betrokkenen wordt hun “werk” vakantie ontnomen door in mijn ogen een futiliteit die veroorzaakt wordt door het aannemen van de formule. Opzet is om de herinnering levend te houden aan een nog zo nabij verleden Je wordt afgerekend op een tekening in een boekje waarbij de auteur in zijn nawoord schreef: Dat het niet de bedoeling was om alles tot de finesse te beschrijven, want dan is het einde nog niet in zicht en komt het de overzichtelijkheid niet ten goede. Opzet is een bijdrage te leveren, om de herinnering levend te houden aan een nog zo nabij verleden, toen overal in Friesland de schepen met hun grote lappen zeil een in het ook lopende verschijning waren maar dat het ging om juister woordgebruik aan boord door de huidige bemanningen. Democratisch besluit Tijdens vergaderingen van de SKS denken vele leden eerst aan zich zelf en daarna mogelijk aan het belang van alle 14 skûtsjes. Dat betreft deel ik daarin de mening van Langweer. Willen we een eerlijke competitie dan moeten alle schepen ook alle mogelijkheden hebben die er worden geboden. Een democratisch besluit houdt namelijk ook in dat je een ander niet beperkt in zijn mogelijkheden. Twaalf skûtsjes Al met al heeft het publiek dit jaar een competitie gezien met 12 skûtsjes en wat zou het mooi zijn geweest als het er 14 waren geweest. Als het SKS bestuur ook maar een beetje verbindend was geweest dan hadden ze in mijn ogen gewoon kunnen besluiten dat Joure mee had kunnen zeilen en hadden we in de volgende winter eens echt met elkaar kunnen praten in plaats van tegen elkaar. Nu zijn er alleen verliezers. 39 jaar en 2 dagen waren best wel lang. Ik heb mijn speldje als lid van verdienste van de SKS maar ingeleverd want in mijn ogen heeft de Joure deze behandeling niet verdiend en voel ik mij zeer gekrenkt en wil even niet bij de spreekwoordelijke “familie” horen. Hans Meetsma