450 kilo dode vis uit Zwettepoel bij Broek gehaald

BROEK - Een grote vissterfte heeft de afgelopen dagen plaatsgevonden in de Zwettepoel nabij Broek. 

Het zuurstofgehalte in de poel is onder het levensvatbare niveau gedaald. Veel vissen hebben dit niet overleefd. Ongeveer 450 kilo dode vis is de afgelopen dagen afgevoerd door vrijwilligers, waaronder lokale sportvissers, Staatsbosbeheer en leden van Hengelsportvereniging Joure. Ondertussen worden er door onder andere  Staatsbosbeheer maatregelen genomen om het zuurstofgehalte te herstellen. Dit door doorstroming en het inspuiten van zuurstofrijk boezemwater. De Zwettepoel staat bekend als een water met een zeer goed karperbestand. Sportvissers uit het hele land slagen er regelmatig in om karpers tot ongeveer 35 pond te vangen. Ook snoekbaars, grote snoeken en veel witvis zwemmen rond in dit stukje natuur dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Door alle betrokken partijen, waaronder Wetterskip Fryslân, wordt gezocht naar de oorzaak van het lage zuurstofgehalte zodat dit soort situaties in de toekomst wellicht voorkomen kunnen worden. Waarschijnlijk heeft het gehele visbestand nu een zware klap gekregen. Er geldt inmiddels een visverbod. Het zal naar verwachting jaren duren voordat de biotoop zich heeft hersteld.