GroenLinks wil geen laagvliegroutes boven Friesland

JOURE - Raadsleden en de Statenfractie van GroenLinks in Friesland vinden het onnodig dat vanaf 2019 vliegtuigen op 1.800 meter over het zuiden van Friesland komen vliegen. Ze willen dat de vliegtuigen hoger gaan vliegen. Het betreft de vliegtuigen die van en naar Lelystad gaan vliegen. 

Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks, verwacht overlast als vliegtuigen op 1.800 meter over komen vliegen. 'We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Zo’n voornemen heeft het ministerie al een hele tijd, maar is daar nog niet mee begonnen.' Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf) en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF) verzetten zich tegen de zogeheten 'aansluitroutes' van de vliegtuigen over de vier gemeenten. 'De herrie van zo’n laag overkomend vliegtuig heeft enorme impact op de leefomgeving,' stellen zij. 'Dat geldt voor de bewoners, voor de vogels die op dezelfde hoogte vliegen als deze vliegtuigen, maar ook zullen de mensen die juist naar Friesland komen voor de rust en de ruimte. We maken ons daarnaast zorgen over de informatievoorziening door het Rijk. Er is nog veel onduidelijk over de mate waarin het luchtruim echt geschikt is voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad.' De raadsleden en Statenfractie geven aan dat mensen die liever geen laagvliegroutes willen boven de genoemde gemeenten, de petitie 'Red Fryslân - tegen laagvliegroutes boven onze meren en kusten' kunnen tekenen. Daarnaast is er op 4 oktober een informatiebijeenkomst in Balk.