Modellen voor kerk van toekomst

JOURE - Het kerkbezoek in bijna alle kerken neemt zienderogen af. De commissie Toerusting en Vorming heeft zich afgevraagd of zij hierin iets kunnen bijdragen door op een positieve manier met elkaar van gedachten te wisselen over nieuwe vormen van kerkdiensten, geloofsbeleving en kerkelijke activiteiten.

Wim Schrijver, redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant en Lodewijk Born, chef van de kerkredactie van Het Friesch Dagblad stellen vragen over de toekomst van de kerk. Zij zullen een korte inleiding verzorgen, waarna er een forum gevormd wordt met de sprekers en ds. Christien Ferrari-van Schuppen en een jongere uit de gemeente. Het vindt plaats in De Oerdracht op dinsdag 3 oktober van 20.00 uur tot en met 22.00 uur.