Zorgen over jeugdzorg

Joure - Van een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft driekwart van gemeenten een wachtlijst jeugdzorg. Het overgrote deel van de onderzochte gemeenten denkt dit jaar en ook volgend jaar niet uit te komen met het door het Rijk beschikbare geld.

NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser heeft zich daarom met schriftelijke vragen tot het College van B&W gewend. Hij wil van Burgemeester en Wethouders weten of De Fryske Marren ook tot de onderzochte gemeenten behoort, of er in de gemeente voor dit jaar en volgende jaren wel voldoende geld voorhanden is om de noodzakelijke taken jeugdzorg uit te kunnen voeren en of er in de gemeente ook een wachtlijst jeugdzorg is en als dat wel het geval mocht zijn, hoe lang die wachtlijst dan wel is. In juli van dit jaar vroeg de NCPN, samen met de Christen Unie, de gemeenteraad middels een ingediende motie B&W te verzoeken om in november met een stuk bij de gemeenteraad te verschijnen waarin de stand van zaken de jeugdzorg betreffende vanaf 2015 wordt uiteengezet. Door een meerderheid werd die motie verworpen.