Bijzondere dienst Protestantse gemeente Haskeroord

Joure - In bysûndere tsjinst op snein 1 oktober. Om 10:00 uur in de kerk in Oudehaske een bijzondere Friese dienst: geheel verzorgd door het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der Meer.

Een groep van ruim 20 zangers en muzikanten brengt het programma ‘Minsken fan ‘e dei’ Eppie Dam hat hjir lietteksten en gedichten oer makke. De gedichten hat Hindrik v.d.Meer op muzyk setten. Voor meer informatie: http://itkwartettekoar.nl of www.haskeroord.nl.