KBO Joure maakt vliegende start

JOURE - Joure is het nieuwe seizoen goed gestart. Op de informatiebijeenkomst die in overleg met Knooppunt Joure was georganiseerd waren ruim honderd mensen aanwezig, dik boven de verwachting van het organiserende comité.

Nu de aanleg van het Knooppunt in de eindfase komt neemt de nieuwsgierigheid toe. Fietsers en automobilisten willen graag weten welke oprit of afslag ze moeten nemen om op het goeie adres te komen.

Een paar dagen na deze geslaagde actie werd het seizoen geopend en er werd getrakteerd op heerlijke oranjekoek. De afdeling is er in geslaagd het ledental te laten groeien tot over de 400 leden in Joure en daarmee zijn ze nu de grootste KBO afdeling in Friesland. Henk Lenis: ‘Je merkt dat mensen wel belangstelling hebben voor het lidmaatschap van een ouderenbond maar daar blijft het vaak bij. Het is de kunst om bij belangstelling meteen spijkers met koppen te slaan. We hadden niet verwacht dat we dit jaar onze doelstelling al zouden bereiken maar het is gelukt en daar zijn we blij om.’