Trees Lolkema voorzitter VerSUS

JOURE - In de vergadering van 30 augustus 2017 is Trees Lolkema benoemd tot nieuwe voorzitter van VerSUS, steunpunt voor uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima.

Zij volgt hiermee Geert Knobbe op die na 13 jaar afscheid heeft genomen van ‘zijn VerSUS’. VerSUS is een samenwerkingsverband van algemeen maatschappelijke organisaties en is onafhankelijk. De vrijwilligers bieden mensen een luisterend oor en een steun in de rug in de wirwar van regels, rechten en plichten op een ongedwongen manier.

Lolkema vindt het belangrijk dat VerSUS zich laat zien binnen deze gemeente, zodat uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima in gemeente De Fryske Marren weten waar zij hulp kunnen vragen. Bij bijvoorbeeld de (digitale) papierwinkel rond een aanvraag voor huurtoeslag, het kindpakket, de belastingaangifte, de werking van de sociale wetgeving in ons land, enzovoort.

Mensen met een klein inkomen die vragen hebben over bijvoorbeeld een uitkering, een subsidieaanvraag of uitstel van betaling, kunnen een mail sturen naar info@versusjoure.nl of een contactformulier invullen op de website www.versusjoure.nl.

Ook is het mogelijk telefonisch contact op te nemen. Hiervoor kunt u bellen met nummer 0513-414593 (Miks-Welzijn). Op deze manier kunt u een beroep doen op vrijwilligers van VerSUS, die vervolgens een afspraak met U maken. De spreekuurhouders houden zitting op maandagmorgen in Balk, woensdagmorgen in Joure en woensdagmiddag in Lemmer.

De naamsbekendheid van VerSUS wil mevrouw Lolkema ook uitdragen tijdens ontmoetingsmomenten met gelijkgestemde organisaties op het gebied van armoedebestrijding. Zij zal daar waar mogelijk willen aanschuiven voor overleg en kennisuitwisseling.