Agenda | Cantorij

JOURE - Op zondag 15 oktober zal de Cantorij haar medewerking verlenen aan een speciale kerkdienst in De Oerdracht, met als thema ‘De Goede Herder’.

Voorganger in deze dienst is Ds. Jan Henk Hamoen aanvang om 9.30 uur. Op zondag 19 november geeft de Cantorij een Lutherconcert, ter gelegenheid van het Lutherjaar. Dit concert zal plaatsvinden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke, om 15.30 uur ’s middags. De bekende musicus Geert van der Heide zal het orgel bespelen en ds. Jan Henk Hamoen zal de verbindende teksten voor zijn rekening nemen. Er zullen liederen gezongen worden in drie talen. Het concert is gratis, maar er is wel een collecte ter dekking van de onkosten.