Renovatie kerk Terkaple met bescheiden feestje beklonken

TERKAPLE - De Protestantse Gemeente Terkaple heeft zaterdag de renovatie van het kerkgebouw met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. De bij de renovatie betrokken bedrijven waren uitgenodigd evenals vertegenwoordigers van instellingen die de renovatie financieel mede mogelijk hebben gemaakt.

Namens De Fryske Marren was burgemeester Fred Veenstra aanwezig. Kerkrentmeester Kees Bakker: ‘De kerk staat er weer kreas bij. We kunnen weer jaren voor uit’, zei hij. Kerkrentmeester Ultsje Brink toonde met een Power Point presentatie hoe de renovatie is verlopen, van een helemaal gestripte kerkzaal tot het interieur wat het is geworden. De banken hebben plaats gemaakt voor stoelen en er ligt een glasplaat over de grote grafzerk. Jouke Jongsma, directeur van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland, noemde in zijn speech de durf van Terkaple om de renovatie uit te voeren in een tijd dat er veel kerkgebouwen moeten sluiten, hij prees de kerkenraad van Terkaple hiervoor, en was blij dat zijn stichting dit proces vanaf het begin mocht begeleiden. Hij bood namens zijn stichting en de aannemer Bouwbedriijf Cornel een cheque aan van € 300,00 .